Wynajmij samochód

Wynajmij nasz samochód na korzystnych warunkach.

9 1

Wynajmij samochód

  • Rezerwacja online
  • Korzystne warunki
  • Proste zasady
  • Komfortowy wynajem

Zobacz regulamin wynajmu samochodu.

Regulamin wypożyczalni samochodów CAR-DAM

Aby wynająć auto należy spełnić następujące warunki;
 
prawo jazdy kat. B minimum rok;
mieć ukończone 21 lat;
posiadać 2 dokumenty ze zdjęciem;
należność + kaucja za wynajem płatne z góry;
limit kilometrów 500km/dobę powyżej 0.20gr/km.
 
1. Dzierżawca zobowiązany jest do wymiany żarówek, naprawy opon, uzupełniania płynów.
2. Dzierżawca ponosi wszelkie koszty serwisowe/ naprawcze związane z niewłaściwym użytkowaniem pojazdu.
3. Dzierżawca nie może oddać samochodu do używania osobie trzeciej.
4. Dzierżawca pokrywa w pełnej wysokości wszystkie mandaty, kary, opłaty za parkowanie i upoważnia do przekazania wszelkim organom egzekucyjnym danych osobowych wraz z kopią umowy najmu.
5. Dzierżawca zobowiązuje się zwrócić samochód umyty, odkurzony oraz z pełnym zbiornikiem paliwa w przeciwnym przypadku klient zobowiązany jest pokryć koszty czyszczenia samochodu w wysokości 50.00zł oraz koszty paliwa.
6. Brak kluczykow lub dokumentów podlega karze 1000.00zł.
7. Kaucja ustalona na kwotę 500.00zł jest przyjęta jako zabezpieczenie na poczet ewentualnych uszkodzeń samochodu lub jego wyposażenia i podlega zwrotowi po całkowitym rozliczeniu się z umowy i zaspokojeniu ewentualnych roszczeń.
8. Przedłużenie czasu dzierżawy tylko za zgodą firmy CAR-DAM. Za przedłużenie dzierżawy bez zgody zostanie naliczona kara w wysokości 1000.00zł za każdy dzień do momentu zwrotu samochodu.
9. W razie awarii samochodu dzierżawca ma obowiązek natychmiast powiadomić firmę CAR-DAM. 
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.